Kościół Rozesłania św. Apostołów

W regionie lubelskim można znaleźć przede wszystkim ślady bliskości z kulturą wschodu takie, jak cerkwie. Aczkolwiek jest to także region obfity w unikatowe zabytki architektury. Bardzo dużo takich miejsc można znaleźć w dwóch głównych miastach województwa – Lublinie i Chełmie. To właśnie chełmskie zabytki najczęściej przyciągają turystów, którzy jadą przez to miasto, aby wybrać się na wycieczkę za wschodnią granicę. Co warto zobaczyć? Jednym z ciekawszych punktów jest Budynek Bractwa Bogurodzicy, który został wykonany w 1904 roku.

Następny ciekawy obiekt to Organistówka, wzniesiona w 1875 roku przy podjeździe na Górę Zamkowa, dzisiaj znajduje się w niej przedszkole. Jednym z bardziej atrakcyjnych budynków sakralnych w tym mieście jest Kościół Rozesłania św. Apostołów budowany w latach 1753 – 1763. Warto zauważyć, iż wnętrze kościoła nie uległo żadnej odmianie od czasu jego wybudowania, przez co jest oryginalne. Plebanię tego kościoła stanowi dawny Klasztor oo. Pijarów wybudowany w 1726 roku. Zaś w Kolegium Pijarów teraz miejsce ma Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza, w którym można znaleźć między innymi duże zbiory archeologiczne i militarne. Z miastem tym ściśle powiązana jest również historia Żydów oraz osób prawosławnych. W mieście tym można zobaczyć między innymi Cmentarz Żydowski z XV – XVI wieku a także Cmentarz przy ulicy Lwowskiej, który został założony w 1790 roku.

Na cmentarzu mieszczą się mogiły żołnierzy poległych w walkach 1919-1920 oraz wielu zasłużonych dla Chełma kapłanów, nauczycieli.